اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

دفتر مشاوره دانشجویی(مشاوره خانوادگی) توسط سرکار خانم شاهواری ( کارشناس روانشناس )

از تاریخ 22/12/90 در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 15 تا پایان سال تحصیلی 90-91 دفتر مشاوره دانشجویی(مشاوره خانوادگی) توسط سرکار خانم شاهواری ( کارشناس روانشناس ) پیرامون مسائل دانشجویان و خانواده آنان دایر می باشد جهت هماهنگی به امور دانشجویی دانشکده - سرکار خانم موسوی مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

بهره برداری دانشجویان کارشناسی ارشد از پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 17/12/90 تا 31/1/91

توافق نامه‌ای در خصوص بهره برداری دانشجویان کارشناسی ارشد از پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 17/12/90 تا 31/1/91 منعقد شده است. دانشجویان دانشکده جهت صدور معرفی نامه به معاونت پژوهش و فناوری - دفتر کتابخانه‌ها و مراکز اسناد واقع در خیابان سپهبد قرنی مراجعه نمایند.

ادامه مطلب