اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

ساعات توزیع غذا

ساعات توزیع غذا مطابق با تابلوی مندرج در سلف غذاخوری بوده و براساس هماهنگی با مسئولین ذیربط ، متصدی توزیع غذا پاسخگوی دانشجویانی که بعد از ساعات اعلام شده مراجعه مینمایند، نمی باشد. ضمناً بر اساس مصوبات کمیسیون دانشجویی واحد ، غذای باقیمانده به صورت روز فروش به دانشجویان متقاضی ارائه می گردد.

ادامه مطلب

تردّد و توقّف بیمورد در محوطه سلف

به منظور رعایت حقوق و رفاه حال سایرین، خواهشمند است در ساعات توزیع غذای نیمروزی از تردّد و توقّف بیمورد در محوطه سلف خودداری نموده و بلافاصله پس از صرف غذا ، سالن غذاخوری را ترک فرمایید.

ادامه مطلب

مسابقات تنیس روی میز

آن دسته از دانشجویانی که جهت آموزش تنیس روی میز ثبت نام نموده بودند یا تمایل دارند ثبت نام کنند، هرچه سریعتر جهت ثبت نام و هماهنگی به امور دانشجویی دانشکده صنایع مراجعه و یا با سرکار خانم زارعی تماس حاصل نمایند. در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان ، کلاسها روزهای یکشنبه دائر خواهد شد. شماره همراه ایشان 09355840449

ادامه مطلب

ثبت نام در مسابقات فوتسال

جهت ثبت نام در مسابقات فوتسال به امور دانشجویی دانشکده صنایع مراحعه فرمائید . در صورت به حد نساب رسیدن تعداد 10 گروه 11 نفره مسابقات در دانشکده تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب