اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطلاعیه شماره ((4)) ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

ادامه مطلب
اطلاعیه - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

اطلاعیه - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز، بدین وسیله به پیوست دستورالعمل و زمانبندی ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1395– 1394 در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود

ادامه مطلب
اطلاعیه 1 - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

اطلاعیه 1 - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز، بدین وسیله به پیوست دستورالعمل و زمانبندی ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1395 – 1394 در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود

ادامه مطلب