اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94

اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94 دانشجویان دکتری

دانشجویانی دکتری مهندسی صنایع که در عملیات پیش ثبت نام انجام شده برای ترم آتی به هر دلیلی شرکت نکرده اند حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه فرصت دارند تا با مشورت استاد راهنما برنامه دروس اختیاری خود را به تائید مدیر گروه رسانده و ثبت رسمی کنند.

ادامه مطلب