اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطــلاعــیه _ صـنـدوق رفـاه دانشجوئي وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصيل) در نيمسال دوم 94-93

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند نام درس مورد نظرخود را به آدرس ایمیل مدیر گروه خود، آقای دکتر شجاعی که درذیل آمده است ایمیل نموده وپاسخ خود را ازطریق همان ایمیل پیگیری نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه _دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي

اطلاعیه _دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی به منظور کمک به دانشجویان عزیز این گرایش جهت انتخاب زمینه های تخصصی تحقیق در عملیات و انرژی، به این وسیله چندین نکته مهم به اطلاع شما می‌رسد.

ادامه مطلب