اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطلاعيه امتحانات

اطلاعیه کارت ورود به جلسه

دانشکده صنایع - اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد دانشجویان جهت دریافت کارت امتحانی به سایت enroll مراجعه نمایند.

ادامه مطلب