اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطلاعیه فرم پیش ثبت نام ترم تابستان ۹۱

دانشکده صنایع - کلیه دانشجویان عزیز می توانند تا تاریخ 10/3/91 فرم مربوط به پیش ثبت نام دروس ترم تابستان را از لینک زیر پر نمایند. لطفا با توجه به روند نما کد ۴ رقمی دروس مورد نیاز خود را به ترتیب اولویت ثبت نمایید.ضمنا به جهت بدست آوردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری فقط یکبار اقدام به ارسال فرم مزبور نمایید.

ادامه مطلب