اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد : محروم شدن ازتسهیلات رفاه دانشجوئی در صورت عدم پرداخت اقساط بدهی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد : محروم شدن ازتسهیلات رفاه دانشجوئی در صورت عدم پرداخت اقساط بدهی

ادامه مطلب