اطلاعیه های دفتر فرهنگ - آرشیو

مراسم سخنرانی تحت عنوان نقش مهندسی صنایع در اقتصاد مقاومتی ، بدینوسیله در تاریخ 12/12/91 در سالن آمفی تئاتر توسط آقایان دکتر رئیسی و موتابیان

مراسم سخنرانی تحت عنوان نقش مهنسی صنایع در اقتصاد مقاومتی ، بدینوسیله در تاریخ 12/12/91 در سالن آمفی تئاترتوسط آقایان دکتر رئیسی و موتابیان

ادامه مطلب