اطلاعیه های دفتر فرهنگ - آرشیو

برگزاری سخنرانی پیرامون : خانواده،جامعه وخودباوری سخنران جناب آقای دکتر محمودی مظفر استاد محترم روانشناسی واحد تهران جنوب

مراسم سخنرانی : پیرامون (خانواده،جامعه وخودباوری)توسط استاد محترم جناب آقای محمودی مظفر درتاریخ 7/10/90 ازساعت 11الی12 در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید .

ادامه مطلب