آرشیو اخبار

اطلاعیه انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

اطلاعیه انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مهندسی صنایع تهران جنوب ، روز سه شنبه19/08/94از ساعت 9الی 14 خواهد بود، لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود در انتخابات شرکت نمایند.

ادامه مطلب