آرشیو اخبار

اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی( نگارش و ویراستاری)

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی( نگارش و ویراستاری توسط آقای دکتر جیلز جاکر

ادامه مطلب
اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنچشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴

ادامه مطلب
اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی

اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری

امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری روزهای شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه و یکشنبه یکم آذرماه دراتاق ۲۰۱ برگزار می گردد.

ادامه مطلب