آرشیو اخبار

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان گرامی

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان گرامی امکان بهره برداری از منابع کتابخانه دیجیتال

امکان بهره¬برداری از منابع کتابخانه دیجیتال و دسترسی به پایگاههای cabi,Ebsco,Science Direct, Scopus, Springer, ovid,wiley از تاریخ 25/7/94 از طریق اتصال اینترنت داخلی دانشکده برقرار می باشد.

ادامه مطلب