آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمید رضا شکاری

عنوان : شناسایی و رتبه بندی ریسک اعتباری در صنعت حمل و نقل ریلی به وسیله FMEA و تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

ادامه مطلب
اطلاعیه شماره ((4)) ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

ادامه مطلب