آرشیو اخبار

اطلاعيه _ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمید مفرح

عنوان : تحلیل شخصیت، تعهد، رضایت‌شغلی و رفتارشهروندی‌سازمانی با رویکرد تحلیل بیزیوالگوریتم زنجیره مارکف مونت کارلو مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس

ادامه مطلب