آرشیو اخبار

اطلاعیه :کليه کلاس هاي درسي استاد :سرکار خانم فروزانفر يکشنبه مورخ 16/09/ 1393برگزارنمي شود

اطلاعیه :کلیه کلاس های درسی استاد :سرکار خانم فروزانفر یکشنبه مورخ 16/09/ 1393برگزارنمی شود

کلیه کلاس های درسی استاد :سرکار خانم فروزانفر یکشنبه مورخ 16/09/ 1393برگزارنمی شود.متعاقباً جبرانی کلاسهای ( هر دوکد )نامبرده روز پنجشنبه مورخ20/09/93 ساعت 15-13 و30/17 -15 برگزارمیگردد. (( دانشجویان گرامی می توانند در یکی از کلاس ها ی درسی شرکت نمایند.))

ادامه مطلب