آرشیو اخبار

برگزاری اربعين سالار شهيدان ابا عبد الله الحسين (ع)و زيارت عاشورا

گزارش خبری -برگزاری اربعین سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین (ع)زیارت عاشورا در روز یک شنبه مورخ23/9/93 ساعت 30/7 دقیقه صبح در نماز خانه دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید.

بمناسبت اربعین سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین (ع)زیارت عاشورا در روز یک شنبه مورخ23/9/93 ساعت 30/7 دقیقه صبح در نماز خانه دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید

ادامه مطلب
اطلاعیه - احتراماً با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوي مجرد کليه کلاس هاي درسي روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمي گردد.

احتراماً با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوی مجرد کلیه کلاس های درسی روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمی گردد

با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوی مجرد کلیه کلاس های درسی روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمی گردد

ادامه مطلب
خبر - به مناسبت 16 آذر روز دانشجو به پنج نفر از دانشجوياني که در عرصه علم وفرهنگ داراي رتبه بودند جوايزی همراه با لوح تقدير اهداء شد.

خبر - به مناسبت 16 آذر روز دانشجو به پنج نفر از دانشجویانی که در عرصه علم وفرهنگ دارای رتبه بودند جوایزی همراه با لوح تقدیر اهداء شد.

پیرو مصوبه شورای فرهنگی وبمناسبت 16 آذر روز دانشجو به پنج نفر از دانشجویانی که در عرصه علم وفرهنگ دارای رتبه بودند جوایز همراه با لوح تقدیر اهداء شد در این مراسم که دراتاق ریاست دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید.

ادامه مطلب