آرشیو اخبار

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات

قابل توجه دانشجویان کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات آقای دکتر محمدی تبار روزدوشنبه ۸ دیماه ساعت ۰۰/۱۰ لغایت ۲۰/۱۲ کلاس ۱۷ برگزار می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه - برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

اطلاعیه - برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

ادامه مطلب