آرشیو اخبار

خبر -قابل توجه دانشجویان ورودی 1390

خبر -قابل توجه دانشجویان ورودی 1390

دانشجویانی که مایل به عضویت در تیم برگزاری جشن فارغ التحصیلی ورودیهای سال 1390 میباشند ، تا تاریخ 1/10/93 ضمن مراجعه به آقای جلالوند درخواست خود را به ایشان ارائه فرمایند.

ادامه مطلب