آرشیو اخبار

تخفیف دو دانشجویی

تخفیف دو دانشجویی

1-فرم تخفیف شهریه در سایت واحد در زیر مجموعه معاونت دانشجویی بخش تخفیف شهریه درج گردیده است، لذا دانشجویان پس از تهیه پرینت از فرم مذکور نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کرده و با در دست داشتن مدارک لازم به مسئولین امور دانشجویی دانشکده جهت ثبت تخفیف مراجعه کنند.

ادامه مطلب