آرشیو اخبار

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم الهام بهرام نژاد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل چندین تولید کننده برق با رویکرد تئوری بازیها با تقاضای بازار تصادفی با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مرضیه عبیری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت پذیرش انباشته ها در فرایند های چند مرحله ای به کمک روش شمارش نقیصه ها دانشجو: مرضیه عبیری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم نازنین رسولی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تطبیق مدلEFQM با Fuzzy ANP وFuzzy DEMATEL برای بیمارستان مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه دانشجو: نازنین رسولی

ادامه مطلب