آرشیو اخبار

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای شارا آقاجانیان

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان :تحلیل عملیاتی ریسک های چند بعدی تامین کننده های زنجیره تامین به کمک روش های معادلات ساختاری و تصمیم گیری های چندمعیاره

ادامه مطلب