آرشیو اخبار

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مژگان نصرالهی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مدل علّیت تأثیر الگوهای شخصیتی بر سبک‌های رهبری (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز غرب کشور) دانشجو: مژگان نصرالهی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای حسینعلی غفاری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : ارزیابی اقتصادی طرح ها بااستفاده ازشاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده تحت محیط فازی دانشجو: حسینعلی غفاری

ادامه مطلب
اطلاعیه برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

ادامه مطلب
اطلاعیه برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

اطلاعیه برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

ادامه مطلب