آرشیو اخبار

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای علی صالحی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان توسعه مدل کنترل موجودی تحت سیاست انگیزشی خرید اعتباری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای احمد عطار

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: بهینه‌سازی همزمان چند هدفه تخصیص قابلیت اطمینان و تعداد اجزای مازاد

ادامه مطلب