آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمید رضا صمدی

عنوان : مدلسازی مدیریت دانش با نگاه به توسعه ارزش در شرکت های مهندسی مشاور بر اساس مدل های تصمیم گیری ترکیب شده با DEMATEL وANP مورد مطالعه: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

ادامه مطلب
اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند نام درس مورد نظرخود را به آدرس ایمیل مدیر گروه خود، آقای دکتر شجاعی که درذیل آمده است ایمیل نموده وپاسخ خود را ازطریق همان ایمیل پیگیری نمایند.

ادامه مطلب