آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: سوما غلام ویسی

عنوان : طراحی مدل ترکیبی داده¬کاوی با هدف بودجه¬ریزی بر مبنای فعالیت خدمات شهری: مطالعه موردی شهرداری تهران، مرکز سامانه مدیریت شهری

ادامه مطلب