آرشیو اخبار

اطلاعيه _ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: راضیه ظهیر نیا

عنوان: اولویت بندی ورتبه بندی وتحلیل فاکتورهای عملکردی زنجیره تامین فروشگاه های زنجیره ای اتکا شهر تهران به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

ادامه مطلب
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

ادامه مطلب