آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: امیر سینا متولی طاهر

عنوان: تحلیل تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از معادلات ساختاری با نگرش رفتاری هافستد(درشرکت حفاری شمال)

ادامه مطلب