آرشیو اخبار

اطلاعيه شماره ٤- در خصوص ثبت نام نیمسال دوم ٩٤-٩٣ دانشجویان ورودی 93

اطلاعیه شماره ۴- در خصوص ثبت نام نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشجویان ورودی 93

با توجه به بروز مشکلات فنی کلیه رکوردهای دانشجویان تا ساعت ۱۶ امروز بسته می باشد. اخبار تکمیلی تا ساعت 16 از طریق وب سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب