آرشیو اخبار

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که بعد از مهر 93 از پروپوزال خود دفاع نموده اند الزامی است گزارش های سه ماه پیشرفت کار خود را با تائید استاد راهنما به دفتر پژوهش تحویل دهند . در غیر این صورت با کسر نمره¬های احتمالی مواجه خواهند شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کلاس درس سری های زمانی(مقطع کارشناسی ارشد ودکترا)

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کلاس درس سری های زمانی(مقطع کارشناسی ارشد ودکترا) خانم دکتر سلیمانی

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کلاس درس سری های زمانی(مقطع کارشناسی ارشد ودکترا) خانم دکتر سلیمانی

ادامه مطلب
اطــلاعــیه _ صـنـدوق رفـاه دانشجوئي وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصيل) در نيمسال دوم 94-93

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب