آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: یاسمین نیکروی حسینی

عنوان: تعمیرات پیش بینانه پمپ های سانتریفیوژ بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: پمپ های سانتریفیوژ پالایشگاه چهارم پارس جنوبی)

ادامه مطلب
اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حسین اسماعیلی کیاسری

عنوان: تعمیرات پیش بینانه پمپ های سانتریفیوژ بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: پمپ های سانتریفیوژ پالایشگاه چهارم پارس جنوبی)

ادامه مطلب