آرشیو اخبار

هفته دوم از سلسله سمینارهای کارآفرینی با موضوع( خلاقیت چیست؟) سه شنبه 21 آبان ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند.

هفته دوم از سلسله سمینارهای کارآفرینی با موضوع( خلاقیت چیست؟) سه شنبه 21 آبان ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند.

هفته دوم از سلسله سمینارهای کارآفرینی با موضوع( خلاقیت چیست؟) سه شنبه 21 آبان ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند.

ادامه مطلب