آرشیو اخبار

دانشجویان کارشناسی ارشد ( کلیه گرایشها ) که درس وصایای امام (ره) را در کارشناسی نگذرانده

دانشجویان کارشناسی ارشد ( کلیه گرایشها ) که درس وصایای امام (ره) را در کارشناسی نگذرانده

دانشجویان کارشناسی ارشد ( کلیه گرایشها ) که درس وصایای امام (ره) را در کارشناسی نگذرانده

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس دفاع مقدس با استاد محترم آقای دکتر غیاثی راد دارند

ادامه مطلب