آرشیو اخبار

برگزاری یک دوره مسابقه شطرنج به همت کانون شطرنج دانشکده و مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم های دانشکده مهندسی و دانشکده تربیت بدنی

برگزاری یک دوره مسابقه شطرنج به همت کانون شطرنج دانشکده و مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم های دانشکده مهندسی و دانشکده تربیت بدنی

ادامه مطلب