آرشیو اخبار

دفاعیه دانشجو : سعیده کاکاوند

عنوان دفاعیه:شناسایی عوامل موثر بر قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از داده کاوی دانشجویان ( مورد کاوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

ادامه مطلب