آرشیو اخبار

دفاعیه دانشجو : مریم امینی

عنوان دفاعیه: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(E-CRM) بر روی کیفیت و نتایج ارتباط بین مشتری و بانک با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( SEM)‌: مطالعه موردی صنعت بانکداری با ایران.

ادامه مطلب