آرشیو اخبار

اطلاعیه اموردانشجویی

توجه به مقررات دانشکده

دانشکده صنایع: از آنجا که دانشکده به دنبال فراهم آوردن محیطی است که در آن دانشجویان با آرامش بتوانند نتیجه یک ترم تلاش خود را به صورت عادلانه به دست آورند وضمن قدردانی از عزیزانی که همواره پایبند به مقررات بوده اند ، اعلام می دارد که عدم رعایت مقررات ،اثر بسیار غیر قابل جبرانی بر وضعیت تحصیلی دانشجو خواهد گذاشت.

ادامه مطلب
اطلاعیه

سهمیۀ کارآموزی

به منظور اخذ سهمیۀ کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است

ادامه مطلب
اطلاعیه اداره امتحانات

نمران اعلام شده در سایت

اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد نمراتی که تاکنون به ایرانهشر ارسال شده و در سایت ENROLL قرار گرفته است به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب