آرشیو اخبار

اطلاعیه اداره امتحانات

نمران اعلام شده در سایت

اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد نمراتی که تاکنون به ایرانهشر ارسال شده و در سایت ENROLL قرار گرفته است به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه

سهمیه کارآموزی

به منظور اخذ سهمیه کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و تحقیق و پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، مدیریت پژوهشی دانشکده با شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل هماهنگی های لازم را بعمل آورده است.

ادامه مطلب