آرشیو اخبار

اطلاعیه دفتر فرهنگ اسلامی

گزارش مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی از زندگینامه امام علی (ع) از تاریخ 16/3/91 با توزیع کتاب بین دانشجویان شروع شد و در پایان پنج نفر دانشجویان برنده مسابقه شدند .

ادامه مطلب