آرشیو اخبار

تهیه بن کتاب جهت نمایشگاه بین المللی کتاب

دانشجویان محترم دانشکده مهندسی صنایع می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی TIBF.net جهت دریافت بن کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب اقدام نمایند. همچنین لازم است پس از ثبت نام در سایت مذکور از طریق ارسال ایمیل به آدرس پستی امور دانشجویی دانشکده مراتب ثبت نام خود را به اطلاع دانشکده برسانند ، تا تاییدیه لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال گردد. لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا 15 اردیبهشت ماه جاری می باشد.

ادامه مطلب