آرشیو اخبار

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص ثبت نام : اخذ دروس دانشجویان ترم بالا و اعلام ساعت شروع نوبتهای انتخاب واحد در هر روز و اولویت ثبت نام

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص ثبت نام : اخذ دروس دانشجویان ترم بالا و اعلام ساعت شروع نوبتهای انتخاب واحد در هر روز و اولویت ثبت نام

ادامه مطلب