آرشیو اخبار

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که به دلیل کمبود ظرفیت موفق به انتخاب واحد های لازم برای فارغ التحصیلی در ترم آتی نگردیده اندیا با شرایط زیر حد نصاب مواجه شده‌اند

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که به دلیل کمبود ظرفیت موفق به انتخاب واحد های لازم برای فارغ التحصیلی در ترم آتی نگردیده اندیا با شرایط زیر حد نصاب مواجه شده‌اند

ادامه مطلب