آرشیو اخبار

قابل توجه کليه دانشجويان ارشد

آخرین مهلت جهت ارائه سمینار و دفاع از پایان نامه

آخرین مهلت جهت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 91-90 حداکثر تا 30 بهمن ماه می باشد . - آخرین مهلت جهت ارائه سمینار دانشجویانی که در نیمسال دوم 90-89 اخذ نموده اند حداکثر 15 بهمن می باشد. - آخرین مهلت جهت ارائه سمینار دانشجویانی که در نیمسال اول 91-90 اخذ نموده اند حداکثر 15 شهریور می باشد.

ادامه مطلب

کتابخانه در تاریخهای اعلام شده به دلیل فهرست نویسی و آماده سازی کتابهای جدید قادر به پاسخ گویی نمی باشد

کتابخانه در تاریخهای اعلام شده به دلیل فهرست نویسی و آماده سازی کتابهای جدید قادر به پاسخ گویی نمی باشد. روز تاریخ چهارشنبه 9/ 9، 16/9، 23/9، 30/9 ، 7/10 پنجشنبه 10/9، 17/9 ، 24/9 ، 1/10 ، 8 /10

ادامه مطلب