آرشیو اخبار

دفتر فرهنگ اسلامی برگزار می نماید

برگزاری سخنرانی :پیرامون آشنایی با عرفانهای نوظهور سخنران استاد محترم جناب آقای زارع ارندی . زمان : روز چهارشنبه مورخ 30/9/90 ازساعت 11 الی 12 . مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی صنایع .

ادامه مطلب