آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

عنوان پایان نامه: طراحی مدل استراتژیک صنعتی درخصوص خودکفایی یا تامین در زنجیره تامین مورد مطالعه شرکت پارس خودرو نام دانشجو: مهدی اخباری استاد راهنما: آقای دکتر مشبکی استاد مشاور: آقای دکتر رئیسی تاریخ برگزاری دفاعیه: یکشنبه 10/7/90 ساعت 17 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجويان عزيز

تغییر نرخ غذا

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی مورخ 30/6/90 نرخ هر پرس غذای دانشجویی از 300 تومان به 400 تومان تغییر یافت.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

عنوان پایان نامه: شناسایی معیارهای ارزیابی و رتبه بندی مراکز آموزشی حوزه فناوری اطلاعات با روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت نام دانشجو: مریم باقری استاد راهنما: آقای دکتر شجاعی استاد مشاور: آقای دکتر رشیدی تاریخ برگزاری دفاعیه: یکشنبه 10/7/90 ساعت 30/12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب