آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیتی های ارشد

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد می رساند که طی روزهای یکشنبه الی سه شنبه این هفته جهت اخذ پوشه مدارک و تکمیل اطلاعات ...

ادامه مطلب