آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

عنوان پایان نامه: انتخاب پروژه های شش سیگما با کمک روش تصمیم گیری با معیارهای چندشاخصه MADM نام دانشجو: اکرم حمزه استاد راهنما: آقای دکتر رئیسی استاد مشاور: آقای دکتر ماکویی تاریخ برگزاری دفاعیه: چهارشنبه 6/7/90 ساعت 30/12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجويان عزيز

ارائه کلاس

درس معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی در تاریخ 4/7/90 ارائه خواهد شد دانشجویان عزیز می توانند دراین تاریخ درسهای مورد نظر را اخذ نمایند.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجويان عزيز

کلاسهای ارائه شده

پس از بررسی دقیق درخواستهای شما و همچنین ظرفیت کلاس های موجود، در روز حذف و اضافه تغییرات زیر در کلاس ها صورت خواهد گرفت: 1- تمام کلاس های آمار مهندسی اضافه بر ظرفیت خواهند داشت که تنها برای ورودی های 88 قابل اخذ می باشند. 2- برای درس روش تولید 2 یک کلاس اضافه با دکتر قشقاوی در نظر گرفته خواهد شد. 3- کارگاههای ماشین افزار 1 تا حد ممکن ظرفیت فیزیکی کارگاه، افزایش ظرفیت خواهند داشت. 4- دانشکده در حال مذاکره با گروه ریاضی جهتارائه کلاس جدید برای درس معادلات دیفرانسیل می باشد، که در صورت ارائه این درس توسط گروه مربوطه ، دانشجویان می توانند در روز حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند. 5- با توجه به ظرفیت مازاد دروس طرح ریزی واحدهای صنعتی و کنترل موجودی 1، در روز حذف و اضافه تغییری در ظرفیت کلاسها اعمال نخواهد شد. از دانشجویان محترم تقاضا می شود با توجه به اساتید مجرب این درسها اقدام به اخذ این دروس نمایند و از مراجعه به دانشکده جهت افزایش ظرفیت این دروس اکیدا خودداری نمایند.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجويان ارشد

حذف و اضافه

حذف و اضافه دانشجویان ارشد روز دوشنبه 4/7/90 از ساعت 30/8 صبح تا 12 ظهر صورت می گیرد.

ادامه مطلب