آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

عنوان دفاعیه: توسعه یک مدل ریاضی در شبکه زنجیره تامین تحت محدودیت های پنجره زمانی و تعداد وسیله نقلیه و حل آن توسط یکی از روشهای فرا ابتکاری نام دانشجو: صالح دهباری استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم نژاد استاد مشاور: آقای دکتر توکلی مقدم تاریخ برگزاری دفاعیه: یکشنبه 3/7/90 ساعت 12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب