آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان

با شروع ترم جدید مسابقات تنیس روی میز و شطرنج برگزار خواهد شد. جهت آمادگی در مسابقات همه روزه ( روزهای فرد خانمها و روزهای زوج آقایان ) می تواند از اتاقهای ورزش استفاده نمایند.

ادامه مطلب