آرشیو اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: تدوین برنامه ریزی راهبردی و انتخاب راهبرد بهینه به کمک تلفیقی از روشهای AHP و topsis مطالعه موردی شرکن ملی پخش فراورده های نفتی ایران نام دانشجو: نگار قلیایی استاد راهنما: دکتر اصغر مشبکی استاد مشاور: دکتر نوجوان روز دفاعیه: چهارشنبه 3/12/90 ساعت 30/8 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

رفع اشکال فرم ترمیم ثبت نام

به آکاهی دانشجویان عزیز می رساند که به علت مشکلات فنی ،فرم ترمیم ثبت نامی که در سایت قرار گرفته بود ،قادر به ثبت مشخصات کدهای کلاسی اولویت دار شما نبود و به این علت پیغام خطا ارسال می نمود.با تغییراتی که در فرم صورت گرفته و با رعایت نکات زیر اقدام به ثبت دروس نمایید:

ادامه مطلب